Pentru călători

Î.S. „Gările și Stațiile Auto” a fost creată în anul 2005.

Fondatorul întreprinderii a fost Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Întreprinderea „Gările și Stațiile Auto” are în subordinea sa, 30 filiale(gări și stații auto) și 13 puncte de casă amplasate pe întregul teritoriu al republicii. În cadrul întreprinderii activează 464 persoane cu calificare înaltă.
Principalele genuri de activitate desfășurate de Î.S. „Gările și Stațiile Auto” conform Statutului …

 

Filiale

 

Vînzarea bilitelor online

Conditii si reguli privind procurarea biletelor electronice la cursele regulate

Prin procurarea biletelor electronice pe site-ul nostru, acceptati integral conditiile si regulile (in continuare Conditii) de mai jos.
Atentie! Perfectarea si achitarea biletelor electronice este accesibila doar in cazul acceptarii …

 

Legislație în vigoare