Vînzarea biletelor online

Conditii si reguli privind procurarea biletelor electronice la cursele regulate

Prin procurarea biletelor electronice pe site-ul nostru, acceptati integral conditiile si regulile (in continuare Conditii) de mai jos.
Atentie! Perfectarea si achitarea biletelor electronice este accesibila doar in cazul acceptarii Conditiilor.

1. Informatii generale

1.1 Rezervarea si achitarea biletelor pe site se efectueaza minim cu 3 ore pina la expedierea cursei.
1.2 Biletele sunt perfectate doar dupa achitarea acestora.
1.3 Prin serviciul respectiv nu poate fi efectuata rezervarea biletului de calatorie fara achitarea acestuia.

2. Reguli pentru perfectarea biletelor electronice

2.1 La perfectarea biletelor electronice, in cimpurile propuse se introduc detaliile calatoriei si datele personale ale pasagerului.
2.2 Biletele electronice, de regula, se perfecteaza pentru calatoria intr-o directie „tur”. La unele curse internationale pot fi perfectate bilete electronice pentru calatoria in ambele directii „tur-retur”. Lista curselor „retur” o puteti vizualiza tastind butonul „Orarul Curselor”, Gara „RETUR”.
2.2.1 Pentru a procura bilete la cursele retur in cimpul „De unde” culegeti „RETUR”, selectati „DIRECTIA” si data dorita. Biletele electronice la cursele „RETUR” se perfecteaza cu cel putin 24 ore pina la efectuarea cursei.
2.3 Pina la achitarea biletelor electronice, asigurati-va ca ati facut cunostinta cu tarifele si programul de circulatie al mijlocului de transport selectat.
2.4 Daca ati introdus eronat detaliile calatoriei sau datele personale, corectarea acestora este posibila doar pana la efectuarea platii.
2.5 La procurarea mai multor bilete, utilizatorul, care perfecteaza biletele electronice, actioneaza din numele tuturor pasagerilor comenzii, in acest sens, toti pasagerii se considera a fi informati privind conditiile de imbarcare si calatorie.
2.6 Inregistrarea corecta a detaliilor calatoriei si datelor personale se face pe propria raspundere a utilizatorului serviciului.
2.7 Procurarea biletelor electronice cu inlesniri nu se efectueaza.

3. Completarea datelor cu caracter personal

3.1 Prin completarea datelor cu caracter personal pe site-ul nostru, utilizatorul isi exprima acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal.
3.2 Datele personale ale pasagerilor trebuie sa corespunda datelor, specificate in documentul care atesta identitatea.
3.3 In conformitate cu prevederile „Legii privind protectia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011”, serviciul respectiv colecteaza datele cu caracter personal in scopuri determinate, explicite si legitime pentru a le prelucra intr-un mod compatibil cu aceste scopuri. Datele personale ale clientilor sunt prelucrate in masura necesara indeplinirii scopurilor interne si legale ale serviciului, cu respectarea tuturor masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor, in temeiul deciziei nr. DD-1433318361984 din 03.06.2015 a CNPDCP al RM.

4. Achitarea biletelor electronice

4.1 Achitarea biletelor electronice se efectueaza prin intermediul cardurilor bancare.
4.2 Achitarea biletelor electronice se efectueaza prin intermediul terminalelor QiWi, primind la website codul bronarii, cu ajutorul careia se achita costul biletului in orice terminal QiWi (Harta terminalelor QiWi) in termen de 6 ore.
4.3 Pentru procurarea prealabila a biletelor se percepe comision. La procurarea biletului in ziua efectuarii cursei comisionul nu se percepe.

5. Dovada detinerii biletului electronic

5.1 Dupa achitare, se perfecteaza biletul electronic, care va fi expediat la adresa de e-mail, indicata la completarea datelor.
5.2 Biletul electronic se prezinta imprimat pe hirtie.

6. Controlul biletului electronic

6.1 Verificarea si validarea biletelor electronice se efectueaza la imbarcare de catre soferul autobuzului si / sau controlorul de bilete.
6.2 In cazul neutilizarii biletului de calatorie (neprezentarea la imbarcare, intreruperea calatoriei de catre pasager), contractul de calatorie se considera a fi reziliat in mod unilateral iar documentul de calatorie (biletul) este considerat nevalid pentru alta calatorie.
6.3 Se interzice transmiterea biletului electronic persoanelor terte.

7. Restituirea biletelor electronice

7.1 Biletul electronic de calatorie neutilizat se restituie la orice casa a SRL „Garile  Auto Moderne”.
7.2 Comisionul de la procurarea biletului prealabil se restituie doar in cazul suspendarii cursei. In celelalte cazuri nu se restituie.
7.3 Restituirea biletului electronic se face cu respectarea Codul Transporturilor Rutiere nr. 150 din 17.07.2014, Art. 67, (1):s
d)„pina la plecarea vehiculului rutier in calatorie, sa restituie biletul la casa de bilete si sa primeasca integral contravaloarea biletului de calatorie in cazul in care vehiculul pleaca cu o intirziere mai mare de o ora sau cind i s-a acordat loc intr-un vehicul rutier de clasa inferioara clasei vehiculului pentru care si-a procurat biletul”;
e)„din momentul plecarii vehiculului rutier pentru care a fost procurat biletul, in termen de 72 de ore, in cazul in care a intirziat din cauza bolii ori a unui accident, sau in termen de 3 ore, in cazul in care a intirziat la cursa din alte motive, sa i se reinnoiasca biletul daca achita suplimentar 25% din costul lui sau sa i se restituie contravaloarea biletului de calatorie cu retinerea a 25% din cost”;
f)„daca restituie biletul la casa de bilete cu cel putin 2 ore pina la plecarea vehiculului rutier, in cazul unei curse in trafic national, sau cu cel putin 6 ore, in cazul unei curse in trafic international, sa i se restituie integral contravaloarea biletului de calatorie, iar daca restituie biletul mai tirziu de aceste termene, dar pina la plecarea vehiculului, sa i se restituie contravaloarea biletului cu retinerea a 15% din cost”.