Despre noi

Î.S. „Gările și Stațiile Auto” a fost creată în anul 2005.

Fondatorul întreprinderii a fost Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Întreprinderea „Gările și Stațiile Auto” are în subordinea sa, 30 filiale(gări și stații auto) și 13 puncte de casă amplasate pe întregul teritoriu al republicii. În cadrul întreprinderii activează 464 persoane cu calificare înaltă.
Principalele genuri de activitate desfășurate de Î.S. „Gările și Stațiile Auto” conform Statutului sunt:

  • Transportul auto de călători în folos public;
  • Transportul auto internațional de mărfuri;
  • Alte activități anexe transporturilor terestre;
  • Transporturi cu autobuze;
  • Închirierea/locațiunea bunurilor imobile proprii;
  • Cantine și restaurante;
  • Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse alimentare;
  • Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
  • Activități pe poșta electronică.

Filiala Gara Centru și filiala Gara Sud-Vest sunt punctele de importanță strategică pentru capitala republicii – mun. Chișinău.

Prin intermediul filialelor Întreprinderii de Stat „Gările și Stațiile Auto” sunt atribuite spre deservire zilnică 7535 curse, dintre care: internaționale – 438 curse, interraionale – 3058 curse, raionale – 4039 curse.

În scopul îmbunătățirii calității deservirii călătorilor în prezent a fost pornită vânzarea biletelor la rutele internaționale prin intermediul sistemelor electronice on-line www.autogara.md