Центральный автовокзал после реконструкции

31.03.2017

Нажмите на любое изображение. В полноэкранном режиме нажмите на изображение ещё раз для вызова элементов управления, либо используйте клавишы ← и →.
Ordinului Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.128

07.10.2015

În baza Ordinului Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.128 din 09 august 2005 gările şi staţiile auto din subordine ministerului au fost reorganizate prin fuziune (contopire) În Întreprinderea de Stat „Gările şi Staţiile auto”.

bus

Întreprinderea au fost creată cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate de gările şi staţiile auto at Ît călătorilor cît şi transportatorilor. A fost prevăzută crearea unei reţele unice de realizarea a biletelor pe tot teritoriul ţării, Îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale, sporirea rentabilităţii serviciilor prestate. Astfel, conform legislaţiei în vigoare la 22 iunie 2006 la Camera înregistrării de Stat a fost Înregistrată Î.S.„Gările şi Staţiile auto”. Întreprinderea şi-a Început activitatea sa la 1 iulie 2006. În subordinea Întreprinderii nou fondate „Gările şi Staţiile auto” au intrat 28 filiale amplasate pe teritoriul republicii.